Adatvédelem

Adatvédelem (Adatkezelési nyilatkozat)

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 

- hírlevél küldés céljából: NAIH-90597/2015.

- webáruház üzemeltetéséhez: NAIH-90596/2015.


Az 
Emil Marketing BT. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a Felhasználók és, Vásárlók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően az Emil Marketing BT. elkötelezte magát, hogy a felhasználók és Vásárlók adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Emil Marketing BT. az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók az Emil Marketing BT. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2011. évi CXII. törvény az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az adatokat minden módon védi az Emil Marketing BT. különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
Kizárólag olyan adatot kér az 
Emil Marketing BT. a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat az Emil Marketing BT saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az 
Emil Marketing BT. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.

A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.